Кой плаща разноските по делата?

Естествено е още преди да предявят иск хората да задават въпроси, свързани с това, колко ще им струва воденето на съответното гражданско дело. Става дума не само за адвокатския хонорар, но и за държавните такси, заплащането за експертизи на вещи лица и т.н. Този въпрос е ясно уреден в законодателството – който губи съдебния спор, той плаща разноските и то не само своите, но и на спечелилата спора страна. Съответно, ако искът бъде уважен частично, разноските се присъждат съразмерно на уважената част. При особени съдебни производства са предвидени и отклонения от това общо правило – например, при съдебната делба съдът възлага разноските по делото върху всички съделители пропорционално на стойността на получените от тях дялове.

Какво трябва да направи страната в съдебното производство, за да бъде осъдена насрещната и загубила спора страна да и възстанови направените по делото разноски?

Първо, това трябва да бъде изрично поискано от съда още с исковата молба. Второ, направените по делото разноски трябва да се заявят (с представяне на опис на съда) и да се удостоверят с писмени доказателствени средства – разписки, платежни банкови документи. С решение от 06.11.2013 г. по тълкувателно решение №6/2012 г. Върховният касационен съд постанови, че само действително заплатените от страната разноски подлежат на възмездяване. Това означава, че страната първо трябва да има финансова готовност да заплати разноските по делото, реално да извърши това и след това да поиска от съда да осъди загубилата спора страна да й възстанови (заплати) тези разноски.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *