Как да извършим делба на съсобствен имот?

Делбата може да бъде доброволна и съдебна. Когато всички съсобственици постигнат съгласие по всички въпроси, те сключват договор за доброволна делба, който се заверява нотариално и се вписва в имотния регистър в Агенцията по вписванията. Съсобствеността може да бъде прекратена и по всички познати начини за прехвърляне на собственост, например покупко-продажба, дарение и др., като предмет на прехвърляне са идеалните части на всеки съсобственик. Ако, обаче, искате да продадете своята идеална част на лице, което не е съсобственик, необходимо е да я предложите  първо на съсобствениците и да представите на нотариуса писмена декларация на всеки от тях, че е отказал да я изкупи.

Всеки съсобственик, без значение колко голям е делът му, може да предизвика делба по съдебен ред. Процедурата е уредена в Гражданския процесуален кодекс.  В хода на съдебното производство съделителите могат да постигнат съгласие, тогава съдът ще утвърди изготвената от тях спогодба. В случай, че съделителите не постигнат съгласие, съдът се произнася с решение за разделяне на имота. Ако не е възможно разделянето на имота  на самостоятелни обекти, съответно на броя и дяловете на съделителите, фактическо разделяне на имота на реални части не може да се извърши. В този случай при наличие на законовите предпоставки съдът възлага имота в дял на един от съсобствениците или изнася имота на публична продан, след реализирането на която получената сума пари се разделя между съсобствениците пропорционално на техните дялове.

Делбата ще бъде нищожна, ако в нея не участват всички съсобственици, ако участва лице, което не е съсобственик или ако е насочена към имущество, което не е обща собственост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *