Как да остъклим законно балкон/тераса?

862_big„Законно” в този контекст означава с разрешение на компетентния орган, издадено по установения от закона ред. Остъкляване на балкон/тераса означава ограждане, затваряне на балкона с дограма, но не и зидане на стени, покрив и др., което се разрешава по друг, различен от този за остъкляването ред.

След тези уточнения, ето процедурата по същество:

Тя е уредена в чл. 147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Подаваме до Главния архитект на съответната община заявление за издаване на Разрешение за строеж за остъкляване на балкон. Към него прилагаме писмено становище от инженер-конструктор, което включва указания за изпълнението на остъкляването и което е изготвено предварително. Трябва да сме собственици, а не ползватели на апартамента, което удостоверяваме, като прилагаме към заявлението копия на документите за собственост.  Трябва да е изпълнено още едно условие,поставено от ЗУТ – балконът не трябва да е разположен към първостепенна улична мрежа (мостове, подпорни стени, тунели, кръстовища, пешеходни подлези и надлези и др.)

Въз основа на посочените документи Главният архитект издава Разрешението за строеж по облекчена процедура, тоест без да се изисква представяне на инвестициони проекти.

One comment
  1. Здравейте,

    трябва ли ми разрешение от съседите или от общо събрание за остъкляване на тераса или не?

    Поздрави,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *