Author: Адвокат

Запис на заповед

Записът на заповед е институт на търговското право, подробно уреден в глава 31, чл. 535 – 538 от Търговския закон (ТЗ). Напоследък е придобил...

Колко струват адвокатските услуги?

Този въпрос е често задаван и по принцип, и по различни конкретни поводи, но не може да получи еднозначен отговор. Не само поради многообразието...