Колко струват адвокатските услуги?

Този въпрос е често задаван и по принцип, и по различни конкретни поводи, но не може да получи еднозначен отговор. Не само поради многообразието на случаите в практиката, но и защото това е въпрос на свободно договаряне между адвоката и клиента. Нормативно е установена „долната граница” на това договаряне.

От 2004 г. действа Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, актуализирана през 2009 г. – можете да я видите тук.

Забележете, това не е тарифа на адвокатските услуги. Наредбата определя минималната стойност на адвокатския труд в условията на „най-простия казус”. Под установените в тази наредба предели адвокатът няма право да договаря адвокатски хонорар за съответния вид правно съдействие, даже когато има желание да направи това. По-сложните казуси изискват повече опит, по-комплексни познания и отнемат повече време за работа на адвоката. При наличие на правна и/или фактическа сложност на казуса, стойността на адвокатския труд може значително да се повиши. Етично е още при сключването на договора за правна помощ клиентът да бъде предупреден при какви условия и в какви размери може да дължи по-висок хонорар на адвоката. Клиентът може да приеме, но може и да се откаже от услугите на адвоката, ако не е съгласен с размера на оферирания от адвоката хонорар. Това се уточнява в самото начало, при ангажирането на адвоката с казуса, а не в по-късен мамент, когато работата по казуса е вече започнала.

Съгласно чл.38, ал.1 от Закона за адвокатурата адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист. Адвокатът може да се откаже от възнаграждение, ако помага на такива лица. Адвокатът не е длъжен да оказва безплатна помощ на изброените в закона лица. Дали ще работи безвъзмездно и в кои случаи зависи от преценката и възможностите на адвоката.

Можете да получите безплатна правна помощ от адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ, ако отговаряте на условията, определени в Закона за правната помощ. Безплатна правната помощ се допуска за обезпечаване адвокатска защита в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство, по административни и граждански дела. Не се допуска правна помощ по търговски дела и по данъчни дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Законът регламентира реда и условията за предоставяне на безплатна правна помощ. Повече можете да видите на страницата на Националното бюро за правна помощ.

Най-общо, безплатна правна помощ се предоставя на лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

От края на м. октомври 2013 г. функционира и национален телефон за правна помощ – 0700 18 250, на който в рамките на не повече от 20 мин. можете да получите консултация по Вашия проблем.

За да получите безплатна правна помощ по този ред, трябва да подадете изискуемите от закона документи до Националното бюро за правна помощ или до съда, който гледа делото Ви. Случаят Ви ще бъде разпределен на колега, компетентен в съответната област. Вие не избирате адвоката, който ще Ви окаже безплатна правна помощ, той се определя от Националното бюро и неговият труд се заплаща от държавния бюджет. Всички колеги, регистрирани да предоставят правна помощ по националния телефон, за подготовка на документи за завеждане на дело или с процесуално представителство, са действащи адвокати и имат необходимата квалификация и опит в съответната област.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.